Johanna Anjar kvartärgeolog

Välkommen!

Jag heter Johanna Anjar och är kvartärgeolog. Kvartärgeologi handlar om allt som hänt under de senaste 2.6 miljoner åren, den tid då stora inlandsisar vid flera tillfällen växte runt om i världen och Sverige upprepade gånger istäcktes. Det är ett fält som passar mig bra då mitt specialintresse är just glaciärer och inlandsisar och de spår de lämnar efter sig.

På den här sidan presenterar jag några av de forskningsprojekt jag är eller har varit inblandad i och visar fotografier ifrån resor och fältarbeten i arktis. På min forskningssida diskuterar jag bland annat vad som hände med Östersjön under den senaste istiden och om hur vi tror att det gick till när inlandsisen drog sig tillbaka ifrån södra Sverige. Under rubriken "Fotografier" visar jag bland annat bilder ifrån Jan Mayen, Svalbard, Grönland och Sibirien, och under "CV" och "Publikationer" visar jag vad jag har gjort mer.

Vill du veta mer så finns jag på:


Nyheter

Oktober 2017: Flyttade till Bø i Telemark och började som försteamanuensis på Universitetet i Sørøst-Norge.

Januari 2016: Nya fotografier ifrån Jan Mayen och Finnmark.

December 2015: Gemini.no har publicerat en fin artikel om vårt arbete på Jan Mayen (på norska).

Senaste artiklarna

Anjar, J., Alexanderson, H., Larsen, E. & Lyså, A., 2018: OSL dating of Weichselian ice-free periods at Skorgenes, western Norway. Norwegian Journal of Geology 98, 19-31.

Seiler, M., Anjar, J., Værnes, E., Nadeau, M.-J. & Scognamiglio, G. 2018: First 10Be measurements at Trondheim 1 MV AMS. Nuclear Inst. and Methods in Physics Research B, in press.

RSS feed