Johanna Anjar

Johanna Anjar kvartärgeolog


Sammanfattning
Mitt starka intresse för glaciärer och arktiska miljöer och mitt stora friluftsintresse ledde mig till en utbildning i geologi. Därefter specialiserade jag mig inom kvartärgeologi och doktorerade 2013 med ett glacialgeologiskt projekt. Genom dessa erfarenheter har jag också utvecklat min kompetens inom projektledning och i att analysera och presentera teknisk information. I mitt arbete har jag särskilt haft nytta av min problemlösningsförmåga och av min förmåga att snabbt sätta mig in i nya arbetsuppgifter.

Gå direkt till publikationslistan.


Arbeten

2017 - Försteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge
2017 Gästlärare, Göteborgs universitet
Ledde kursen, Kvartärgeologi på Geovetenskapsprogrammet i Göteborg,
2014 - 2016 Postdoc, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Postdoc på Nasjonallaboratoriene for datering, Vitenskapsmuseet.
2014 Försteamanuensis, Miljøvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Föreläsare och övningsledare på kursen "Kvartærgeologi". Kursen är en introduktionskurs i kvartärgeologi med fokus på kvartärtidens klimat, landformer och sediment.
2013 - 2014 Laboratorieassistent i 14C-laboratoriet, Lunds universitet
Förbehandlade kommersiella prover (ved, träkol, makrofossil, ben och skal) för 14C-datering.
2008 - 2013 Doktorand i kvartärgeologi, Lunds universitet
Projekt: The Weichselian in southern Sweden and the southwestern Baltic Sea: glacial stratigraphy, palaeoenvironments and deglaciation chronology.
Handledare: Nicolaj Krog Larsen, Lena Adrielsson, Svante Björck, Helena Filipsson, Per Möller.

Utbildning

2008 - 2013 Doktorsexamen i geobiosfärsvetenskap med inriktning mot kvartärgeologi, Lunds universitet
2004 - 2008 Magisterexamen i geologi, Lunds universitet
Magisterexamen (240 ECTS) i geologi med kvartärgeologi som huvudämne och matematik som sidoämne (82.5 ECTS).

Expeditioner

2012 Taymyr, SWEDARCTIC 2012
Under sommaren 2012 deltog jag i fältarbetet för projektet: ”Taymyr revisited – a quest for former Eurasian Ice Sheet margins and mega-fauna extinction during the last glacial cycles”.

Utbytesperioder

2014 - 2016 Berns universitet
Besökte institutionen för geologiska vetenskaper i totalt fyra månader.
2011 Aarhus universitet
Gästdoktorand på institutionen för geovetenskap i fyra månader.

Undervisning

2020 - Georesources and groundwater, Universitetet i Sørøst-Norge
Ämnesansvarig
2018 - Geologi og landskap, Universitetet i Sørøst-Norge
Ämnesansvarig
2018 - 2019Hydrologi og grunnvann, Universitetet i Sørøst-Norge
Föreläsare (2018), Ämnesansvarig (2019)
2017Kvartärgeologi, Göteborgs universitet
Ledde en kurs i kvartärgeologi på Geovetenskapsprogrammet. Föreläsningar, övningar och exkursioner.
2014Kvartærgeologi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Föreläsare och övningsledare på en grundkurs i kvartärgeologi.
2008 - 2016Glacial sedimentologi, processer, sediment och landformssystem, Lunds universitet
Höll föreläsningar och övningar i glaciologi (2013) och glacialgeologi (2016).
Ledde en sexdagars exkursion till Finse, Norge (2013).
Undervisade under exkursioner till Norge (2009, 2011) och i Sverige (2008, 2010, 2011, 2016).
Ledde laborationer i glacial sedimentologi (2008-2011).
Höll övningar i flygbildstolkning (2008, 2011).
2013 Miljögeologisk markundersökning, Lunds universitet
Ledde fältövningar i jordartskartering.
2009 - 2010 Hydrogeologi, Lunds universitet
Ledde och betygsatte laborationer.

Utvalda kurser

2019 Undervisning, læring og vurdering i høyere utdanning, Universitetet i Sørøst-Norge, 10 ECTS.
2010 Learning and teaching in higher education, Lunds universitet, 3 ECTS.
2009 Arctic Terrestrial Quaternary Stratigraphy, UNIS, 10 ECTS.
2009 Glaciology, UNIS, 10 ECTS.

Övrigt

Körkort, B

Vetenskapliga artiklar

2021 Anjar, J., Akçar, N., Larsen, E. A., Lyså, A., Marrero, S., Mozafari, N., Vockenhuber, C. 2021: Cosmogenic exposure dating of landforms on Jan Mayen, North Atlantic, and the effects of bedrock formation age assumptions on 36Cl ages. Geosciences 11, 390. Open access. Sammanfattning.
2021 Anjar, J., Akçar, N., Lakeman, T., Larsen, E. A., Seiler, M. 2021: 10Be surface exposure dating of the deglaciation of northernmost Norway and Finland. Boreas 50, 369-380. Accepterad version.
2021 Lyså, A., Larsen, E., Anjar, J., Akçar, N., Ganerød, M., Hiksdal, A., Van Der Lelij, R. & Vockenhuber, C. 2021: The last glaciation of the Arctic volcanic island Jan Mayen. Boreas 50, 6-28. Open access.
2020 Möller, P., Alexanderson, H., Anjar, J., Björck, S. 2020: MIS 3 sediment stratigraphy in southern Sweden sheds new light on the complex glacial history and dynamics across southern Scandinavia. Boreas 49, 389-416. Accepterad version.
2019 Möller, P., Benediktsson, Í. Ö., Anjar, J., Bennike, O., Bernhardson, M., Funder, S., Håkansson, L. M., Lemdahl, G., Liccardi, J. M., Murray, A. S., Seidenkrantz, M.-S. 2019: Glacial history and palaeo-environmental change of southern Taimyr Peninsula, Arctic Russia, during the Middle and Late Pleistocene. Earth-Science Reviews 196, 47pp.
2019 Möller, P., Benediktsson, Í. Ö., Anjar, J., Bennike, O., Bernhardson, M., Funder, S., Håkansson, L. M., Lemdahl, G., Liccardi, J. M., Murray, A. S., Seidenkrantz, M.-S. 2019: Data set on sedimentology, palaeoecology and chronology of Middle to Late Pleistocene deposits on the Taimyr Peninsula, Arctic Russia, Data in Brief 25, 35pp. Open access.
2018 Anjar, J., Alexanderson, H., Larsen, E. & Lyså, A., 2018: OSL dating of Weichselian ice-free periods at Skorgenes, western Norway. Norwegian Journal of Geology 98, 19-31. Open access.
2018 Seiler, M., Anjar, J., Værnes, E., Nadeau, M.-J. & Scognamiglio, G. 2018: First 10Be measurements at Trondheim 1 MV AMS. Nuclear Inst. and Methods in Physics Research B 437, 123-129.
2014 Anjar, J., Larsen, N. K., Håkansson, L., Möller, P., Linge, H., Fabel, D. & Xu, S. 2013: A 10Be based reconstruction of the Fennoscandian ice sheet's deglaciation in southern Sweden. Boreas 43, 132-148.
2014 Anjar, J., Adrielsson, L., Larsen, N. K., Möller, P. & Barth, K. 2014: Weichselian history of the Fennoscandian Ice Sheet in southern Sweden and the southwestern Baltic Basin. Boreas 43, 608-626.
2013 Möller, P., Anjar, J. & Murray, A. S. 2013: An OSL-dated sediment sequence at Idre, westcentral Sweden, indicates ice-free conditions in MIS 3. Boreas 42, 25-42.
2012 Anjar, J., Adrielsson, L., Bennike, O., Björck, S., Filipsson, H. L., Groeneveld, J., Knudsen, K. L., Larsen, N. K. & Möller, P. 2012: Palaeoenvironments in the southern Baltic Sea Basin during Marine Isotope Stage 3: a multi-proxy reconstruction. Quaternary Science Reviews 34, 81-92.
2010 Anjar, J., Larsen, N. K., Björck, S., Adrielsson, L. & Filipsson, H. L. 2010: MIS 3 marine and lacustrine sediments at Kriegers Flak, southwestern Baltic Sea. Boreas 39, 360-366. Accepted_manuscript.pdf

Avhandling

2012 Anjar, J. 2012: The Weichselian in southern Sweden and southwestern Baltic Sea: glacial stratigraphy, palaeoenvironments and deglaciation chronology. LUNDQUA Thesis 67.

Bokkapitel

2011 Andrén, T., Björck, S., Andrén, E., Conley, D., Lambeck, K., Zillén, L. & Anjar, J. 2011: The development of the Baltic Sea basin during the last 130 ka. I: Harff, J, Björck, S. & Hoth, P. (eds.): The Baltic Sea Basin as a natural laboratory. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, pp 75-97.

Inbjuden talare

2015 Kvartärgeologiska metoder för att rekonstruera isavsmältning och senglacial landskapsutveckling i Skandinavien. Det norske arkeologmøtet.
2013 The Weichselian in the southwestern Baltic Sea: glacial stratigraphy and palaeoenvironmental reconstructions. Greifswalds universitet.

Konferenspresentationer

2020 Anjar, J., Akçar, N., Lakeman, T., Larsen, E. & Seiler, M. 2020: Cosmogenic surface exposure dating of the deglaciation of Finnmark and northern Finland. Nordic Geological Winter Meeting. Muntlig presentation.
2019 Anjar, J., Akçar, N., Lakeman, T., Larsen, E. & Seiler, M. 2019: Cosmogenic surface exposure dating of the deglaciation of Finnmark and northern Finland. INQUA. Poster-presentation.
2018 Anjar, J., Akçar, N., Lakeman, T., Larsen, E., Nadeau, M.-J. & Seiler, M. 2018: Cosmogenic surface exposure dating of the deglaciation of Finnmark and northern Finland. 4th Nordic Workshop on Cosmogenic Nuclides. Poster-presentation.
2017 Seiler, M., Anjar, J., Værnes, E. Nadeau, & M.-J., Scognamiglio, G. 2017: Be-10 measurement from Trondheim 1 MV AMS. 14th International Conference on Accelerator Mass Spectrometry.
2017 Seiler, M., Anjar, J., Værnes, E. Nadeau, M.-J. & Scognamiglio, G. 2017: Be-10 measurement from Trondheim 1 MV AMS. DPG-Frühjahrstagung 2017.
2016 Seiler, M., Anjar, J., Værnes, E. Nadeau, & M.-J. 2016: Be-10 measurement at Trondheim 1 MV AMS. Third Nordic Workshop on Cosmogenic Nuclide Techniques.
2016 Anjar, J., Akçar, N., Larsen, E., Lyså, A. & Vockenhuber, C. 2016: Dating the glacial activity on Jan Mayen using cosmogenic surface exposure dating with 36Cl. Past Gateways, 4th International conference. Poster-presentation.
2016 Lyså, A., Larsen, E., Akçar, N., Anjar, J., Björk, S. & Ludvigsen, M. 2016: The glacial history of an active volcanic island - Jan Mayen. Past Gateways, 4th International conference.
2016 Larsen, E., Lyså, A., Anjar, J. & Ludvigsen, M. 2016: Lake Nordlaguna, Jan Mayen: the potential for a palaeoclimate record from the island. Past Gateways, 4th International conference.
2016 Seiler, M., Anjar, J., Værnes, E. Nadeau, & M.-J. 2016: Be-10 measurement at Trondheim 1 MV AMS. DPG Frühjahrstagung 2016.
2016 Anjar, J., Alexanderson, H., Larsen, E. & Lyså, A. 2016: OSL dating of Weichselian ice-free periods at Skorgenes, western Norway. Nordic Geological Winter Meeting. Muntlig presentation.
2016 Anjar, J., Akçar, N., Larsen, E., Lyså, A. & Vockenhuber, C. 2016: Cosmogenic surface exposure dating with 36Cl on Jan Mayen. Nordic Geological Winter Meeting. Poster-presentation.
2016 Lyså, A., Larsen, E., Akçar, N. & Anjar, J. 2016: Jan Mayen - The Pleistocene-Holocene glacial history of an active volcanic island. Nordic Geological Winter Meeting.
2016 Svarva, H. L., Anjar, J., Larsen, E., Nadeau, M. J., Seiler, M. & Værnes, E. 2016: Trondheim radiocarbon laboratory - performance results and future plans. Nordic Geological Winter Meeting.
2014 Anjar, J., Adrielsson, L., Björck, S., Filipsson, H. L., Larsen, N. K., Möller, P. 2014: Weichselian glaciation history and palaeoenvironmental development of the SW Baltic Sea. Nordic Geological Winter Meeting. Muntlig presentation.
2012 Anjar, J., Larsen, N. K., Adrielsson, L. 2012: Weichselian stratigraphy and glacial history of Kriegers Flak in the southwestern Baltic Sea. Nordic Geological Winter Meeting. Muntlig presentation.
2011 Anjar, J., Larsen, N. K., Adrielsson, L., Bennike, O., Björck, S., Filipsson, H. L., Groeneveld, J., Knudsen, K. L. & Möller, P. 2011: Paleoenvironmental reconstruction of the Middle Weichselian in the southwestern Baltic Basin. XVIII INQUA-Congress. Muntlig presentation.
2010 Anjar, J., Larsen, N. K., Adrielsson, L, Bennike, O., Björck, S., Filipsson, H. L., Knudsen, K. L. & Möller, P. 2010: Reconstructing the pre-late Weichselian history of the southwestern Baltic basin based on sediment cores from Kriegers Flak. Annual Conference of the INQUA PeriBaltic WG. Muntlig presentation.
2010 Anjar, J., Larsen, N. K., Filipsson, H. L., Björck, S., Adrielsson, L. & Möller, P. 2010: Reconstruction of the relative sea level and palaeoenvironmental history of the southwestern Baltic Sea during MIS 3. Nordic Geological Winter Meeting. Poster-presentation.
2009 Anjar, J., Larsen, N. K., Björck, S. & Adrielsson, L. 2009: Lacustrine sediments at Kriegers Flak, southwestern Baltic Sea, and its implications for the MIS 3 glaciation history in southwest Scandinavia. EGU General Assembly, abstract #EGU2009-8609. Poster-presentation.

Övrigt

2015 Ett par av mina fotografier från Taymyr användes i en Science magazine video om fossilt DNA.
2014 Fotografi publicerat i bland annat The New York Times, NewScientist och Science News.

Maila gärna om du vill ha en kopia av någon av artiklarna, .