Johanna Anjar

Johanna Anjar kvartärgeolog


Sammanfattning
Mitt starka intresse för glaciärer och arktiska miljöer och mitt stora friluftsintresse ledde mig till en utbildning i geologi. Därefter specialiserade jag mig inom kvartärgeologi och doktorerade 2013 med ett glacialgeologiskt projekt. Genom dessa erfarenheter har jag också utvecklat min kompetens inom projektledning och i att analysera och presentera teknisk information. I mitt arbete har jag särskilt haft nytta av min problemlösningsförmåga och av min förmåga att snabbt sätta mig in i nya arbetsuppgifter.Arbeten

2017 - Försteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge
2017 Gästlärare, Göteborgs universitet
Ledde kursen, Kvartärgeologi på Geovetenskapsprogrammet i Göteborg,
2014 - 2016 Postdoc, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Postdoc på Nasjonallaboratoriene for datering, Vitenskapsmuseet.
2014 Försteamanuensis, Miljøvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Föreläsare och övningsledare på kursen "Kvartærgeologi". Kursen är en introduktionskurs i kvartärgeologi med fokus på kvartärtidens klimat, landformer och sediment.
2013 - 2014 Laboratorieassistent i 14C-laboratoriet, Lunds universitet
Förbehandlade kommersiella prover (ved, träkol, makrofossil, ben och skal) för 14C-datering.
2008 - 2013 Doktorand i kvartärgeologi, Lunds universitet
Projekt: The Weichselian in southern Sweden and the southwestern Baltic Sea: glacial stratigraphy, palaeoenvironments and deglaciation chronology.
Handledare: Nicolaj Krog Larsen, Lena Adrielsson, Svante Björck, Helena Filipsson, Per Möller.

Utbildning

2008 - 2013 Doktorsexamen i geobiosfärsvetenskap med inriktning mot kvartärgeologi, Lunds universitet
2004 - 2008 Magisterexamen i geologi, Lunds universitet
Magisterexamen (240 ECTS) i geologi med kvartärgeologi som huvudämne och matematik som sidoämne (82.5 ECTS).

Expeditioner

2012 Taymyr, SWEDARCTIC 2012
Under sommaren 2012 deltog jag i fältarbetet för projektet: ”Taymyr revisited – a quest for former Eurasian Ice Sheet margins and mega-fauna extinction during the last glacial cycles”.

Utbytesperioder

2014 - 2016 Berns universitet
Besökte institutionen för geologiska vetenskaper i totalt fyra månader.
2011 Aarhus universitet
Gästdoktorand på institutionen för geovetenskap i fyra månader.

Undervisning

2020 - Georesources and groundwater, Universitetet i Sørøst-Norge
Ämnesansvarig
2018 - Geologi og landskap, Universitetet i Sørøst-Norge
Ämnesansvarig
2018 - 2019Hydrologi og grunnvann, Universitetet i Sørøst-Norge
Föreläsare (2018), Ämnesansvarig (2019)
2017Kvartärgeologi, Göteborgs universitet
Ledde en kurs i kvartärgeologi på Geovetenskapsprogrammet. Föreläsningar, övningar och exkursioner.
2014Kvartærgeologi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Föreläsare och övningsledare på en grundkurs i kvartärgeologi.
2008 - 2016Glacial sedimentologi, processer, sediment och landformssystem, Lunds universitet
Höll föreläsningar och övningar i glaciologi (2013) och glacialgeologi (2016).
Ledde en sexdagars exkursion till Finse, Norge (2013).
Undervisade under exkursioner till Norge (2009, 2011) och i Sverige (2008, 2010, 2011, 2016).
Ledde laborationer i glacial sedimentologi (2008-2011).
Höll övningar i flygbildstolkning (2008, 2011).
2013 Miljögeologisk markundersökning, Lunds universitet
Ledde fältövningar i jordartskartering.
2009 - 2010 Hydrogeologi, Lunds universitet
Ledde och betygsatte laborationer.

Utvalda kurser

2019 Undervisning, læring og vurdering i høyere utdanning, Universitetet i Sørøst-Norge, 10 ECTS.
2010 Learning and teaching in higher education, Lunds universitet, 3 ECTS.
2009 Arctic Terrestrial Quaternary Stratigraphy, UNIS, 10 ECTS.
2009 Glaciology, UNIS, 10 ECTS.

Övrigt

Körkort, B
Jag har även profiler på ResearchGate, Linkedin och Google Scholar.