Forskning > Dalarna under den senaste istiden

Isfri period i Dalarna mitt under den senaste istiden

Johanna
Fältarbete utanför Idre

Länge var den allmänna uppfattningen att när en inlandsis täcker ett område så förstördes och försvann alla äldre landformer och sediment. Under de senast 20-30 åren har vi dock sett fler och fler exempel på att äldre sediment bevarats under en inlandsis.

Under mitt examensarbete arbetade jag i ett grustag utanför Idre i norra Dalarna där vi kunde se sediment som avsatts när området var isfritt och som sedan täckts av en inlandsis utan att förstöras. Genom att datera sedimenten kunde vi se att området varit isfritt någon gång för mellan 50 och 40 tusen år sedan, det vill säga mitt under den senaste istiden. Tecken på isfria perioder av ungefär den här åldern har hittats på många platser i Skandinavien vilket innebär att den Skandinaviska inlandsisen tillfälligt måste ha dragit sig långt tillbaka.

Barbara Wohlfarth gör en bra genomgång av forskningsläget för den här perioden (som kallas Marine Isotope Stage 3 eller MIS 3) i den här bloggposten. Mer om Östersjöns historia under MIS 3 hittar du här.

Möller, P., Anjar, J. & Murray, A. S. 2013: An OSL-dated sediment sequence at Idre, westcentral Sweden, indicates ice-free conditions in MIS 3. Boreas 42, 25-42. Länk
Läs mer

Borrkärna Borrkärnor visar Östersjöns utveckling under den senaste istiden
Undersökningar av borrkärnor ifrån Kriegers Flak i södra Östersjön visar hur området har utvecklats under de senaste 55-tusen åren. Det är en omväxlande historia med upprepade nedisningar men också perioder med brackvatten och perioder då delar av Östersjön torrlades. Läs mer.    


Deglaciationskronologi Nya dateringar av isavsmältningen i södra Sverige
I den här studien presenterar vi nya åldrar för deglaciationen i södra Sverige baserade på kosmogendateringar. Här finns också en karta som visar vid vilka tidpunkter vi bedömmer att isen lämnade de olika områdena. Läs mer.    Mammutbete, Taymyr Forskningsexpedition till Taimyr
Under sommaren 2012 deltog jag i en sju veckor lång forskningsexpedition till Taymyr med syftet att datera inlandsisarnas rörelser över området. Vi färdades därför med gummibåtar längs Luktakh-floden, Övre Taimyrfloden och Logata, totalt nästan 35 mil. Läs mer.    

Tillbaka till översikten över forskningsprojekten