Forskning > Expedition till Taimyr

Expedition till Taimyr

Mammutbete
Mammutbete vid Logata-floden, Taymyr.

Under istiderna täcktes Taimyr tidvis av en inlandsis med centrum över Barents- och Karahavet. Inlandsisar som i stora delar ligger under havsnivå (Västantarktis är ett nutida exempel) är extra känsliga för förändringar i havsnivå och klimat och därför särskilt intressanta att studera.

Under sommaren 2012 deltog jag i en sju veckor lång expedition till Taimyr i norra Sibirien. Det var den sista av en serie expeditioner till Taimyr som Per Möller organiserat tillsammans med Svenska Polarforskningssekretariatet. Totalt var vi sju forskare ifrån Lund, Köpenhamn och St:Petersburg som deltog i expeditionen som bland annat hade som syfte att identifiera och ta prover för att kunna datera isrörelserna i området. Vi färdades därför med gummibåtar längs Luktakh-floden, Övre Taimyrfloden och Logata, totalt nästan 35 mil. Resultaten bearbetas fortfarande.

Fler bilder ifrån expeditionen finns här och några tidiga resultat finns presenterade i Martin Bernhardsons exemensarbete. Per Möller har lagt upp utförliga veckorapporter från expeditionen på sin hemsida och hos svenska polarforsknings sekretariatet.

Taymyr
Taymyr
Taymyr


Läs mer

Borrkärna Borrkärnor visar Östersjöns utveckling under den senaste istiden
Undersökningar av borrkärnor ifrån Kriegers Flak i södra Östersjön visar hur området har utvecklats under de senaste 55-tusen åren. Det är en omväxlande historia med upprepade nedisningar men också perioder med brackvatten och perioder då delar av Östersjön torrlades. Läs mer.    


Deglaciationskronologi Nya dateringar av isavsmältningen i södra Sverige
I den här studien presenterar vi nya åldrar för deglaciationen i södra Sverige baserade på kosmogendateringar. Här finns också en karta som visar vid vilka tidpunkter vi bedömmer att isen lämnade de olika områdena. Läs mer.    Johanna Anjar fältarbetar i Dalarna Isfri period i Dalarna mitt under den senaste istiden
När den Skandinaviska inlandsisen var som störst täckte den hela Sverige och långt in i norra Tyskland. Periodvis var den dock betydligt mindre. I den här studien har vi daterat sand i ett grustag utanför Idre och funnit att området måste ha varit isfritt någon gång för 50-40-tusen år sedan, mitt under den senaste istiden. Läs mer.    

Tillbaka till översikten över forskningsprojekten