Forskning > Expedition till Taimyr

Expedition till Taimyr

Mammutbete
Mammutbete vid Logata-floden, Taymyr.

Under istiderna täcktes Taimyr tidvis av en inlandsis med centrum över Barents- och Karahavet. Inlandsisar som i stora delar ligger under havsnivå (Västantarktis är ett nutida exempel) är extra känsliga för förändringar i havsnivå och klimat och därför särskilt intressanta att studera.

Under sommaren 2012 deltog jag i en sju veckor lång expedition till Taimyr i norra Sibirien. Det var den sista av en serie expeditioner till Taimyr som Per Möller organiserat tillsammans med Svenska Polarforskningssekretariatet. Totalt var vi sju forskare ifrån Lund, Köpenhamn och St:Petersburg som deltog i expeditionen som bland annat hade som syfte att identifiera och ta prover för att kunna datera isrörelserna i området. Vi färdades därför med gummibåtar längs Luktakh-floden, Övre Taimyrfloden och Logata, totalt nästan 35 mil. Resultaten bearbetas fortfarande.

Fler bilder ifrån expeditionen finns här och några tidiga resultat finns presenterade i Martin Bernhardsons exemensarbete. Per Möller har skrivit utförliga veckorapporter från expeditionen .

Taymyr
Taymyr
Taymyr


Läs mer

Borrkärna Borrkärnor visar Östersjöns utveckling under den senaste istiden
Undersökningar av borrkärnor ifrån Kriegers Flak i södra Östersjön visar hur området har utvecklats under de senaste 55-tusen åren. Det är en omväxlande historia med upprepade nedisningar men också perioder med brackvatten och perioder då delar av Östersjön torrlades. Läs mer.    


Deglaciationskronologi Nya dateringar av isavsmältningen i södra Sverige
I den här studien presenterar vi nya åldrar för deglaciationen i södra Sverige baserade på kosmogendateringar. Här finns också en karta som visar vid vilka tidpunkter vi bedömmer att isen lämnade de olika områdena. Läs mer.    Johanna Anjar fältarbetar i Dalarna Isfri period i Dalarna mitt under den senaste istiden
När den Skandinaviska inlandsisen var som störst täckte den hela Sverige och långt in i norra Tyskland. Periodvis var den dock betydligt mindre. I den här studien har vi daterat sand i ett grustag utanför Idre och funnit att området måste ha varit isfritt någon gång för 50-40-tusen år sedan, mitt under den senaste istiden. Läs mer.    

Tillbaka till översikten över forskningsprojekten