Forskningsprojekt

På de här sidorna berättar jag lite om några av de forskningsprojekt jag är eller har varit inblandad i. Det handlar bland annat om vad som hände i Östersjön under den senaste istiden (Weichsel-istiden) och om nya dateringar av inlandsisens tillbakasmältning i Sydsverige. Dessutom berättar jag lite om en expedition till Sibirien som jag var med på 2012 och om varför vi tror att Dalarna tidvis var isfritt mitt under den senaste istiden.Borrkärna Borrkärnor visar Östersjöns utveckling under den senaste istiden
Undersökningar av borrkärnor ifrån Kriegers Flak i södra Östersjön visar hur området har utvecklats under de senaste 55-tusen åren. Det är en omväxlande historia med upprepade nedisningar men också perioder med brackvatten och perioder då delar av Östersjön torrlades. Läs mer.    


Deglaciationskronologi Nya dateringar av isavsmältningen i södra Sverige
I den här studien presenterar vi nya åldrar för deglaciationen i södra Sverige baserade på kosmogendateringar. Här finns också en karta som visar vid vilka tidpunkter vi bedömmer att isen lämnade de olika områdena. Läs mer.    Mammutbete, Taymyr Forskningsexpedition till Taimyr
Under sommaren 2012 deltog jag i en sju veckor lång forskningsexpedition till Taymyr med syftet att datera inlandsisarnas rörelser över området. Vi färdades därför med gummibåtar längs Luktakh-floden, Övre Taimyrfloden och Logata, totalt nästan 35 mil. Läs mer.    


Johanna Anjar fältarbetar i Dalarna Isfri period i Dalarna mitt under den senaste istiden
När den Skandinaviska inlandsisen var som störst täckte den hela Sverige och långt in i norra Tyskland. Periodvis var den dock betydligt mindre. I den här studien har vi daterat sand i ett grustag utanför Idre och funnit att området måste ha varit isfritt någon gång för 50-40-tusen år sedan, mitt under den senaste istiden. Läs mer.